ZENIDBA_DUSANOVA (pdf) Epska narodna pesma


Size : 1.12 GiB (1200490147 Bytes)

ZENIDBA_DUSANOVA (pdf) Epska narodna pesma


Pretkosovski ciklus

Ženidba Dušanova


Tema: Kakve je sve prepreke car Dušan (u pesmi Stjepan) morao savladati da bi

odveo isprošenu devojku Roksandu.
Ideja (poruka): Teško svuda svome bez svojega; važni su hrabrost i junaštvo,

ali su još važniji mudrost i snalažljivost.


Fabula:
Kad se ženi srpski car Stjepane,
nadaleko zaprosi đevojku,
u Leđanu, gradu latinskome,
u latinskog kralja Mijaila,
po imenu Roksandu đevojku;
car je prosi, i kralj mu je daje.
Međutim, latinske varalice imaju samo jedan uslov: da car u svatove ne vodi

dva sestrića, dva Vojinovića (Vukašina i Petrašina), jer su, navodno,

pijanice, pa će zametnuti kavgu. Car se grdno naljutio zbog sestrića, i ne

samo što ih nije u svatove zvao, nego je obećao kad se vrati, da će ih

obesiti.
Videvši da ih ujak ne zove, nećaci slute zlo i obraćaju se majci za savet.

Majka ih upućuje na trećeg brata Miloša za koga car i ne zna. Miloš je čuvao

ovce u planini, i s radošću prihvata molbu braće da se kao običan svat

priključi carevoj sviti. Na sebi je imao bugarsku kabanicu, ali je jahao

silnog konja. Na putu do Leđana ima niz dogodovština; neki silnici pokušavaju

da mu otmu konja kulaša, ali ih on daruje buzdovanom; za njegovog konja nema

zobi, ali Miloš zađe po svatovima te od svakog pomalo uzme dok svoju zobnicu

ne napuni itd. Kad su stigli u polje leđansko, latinski glasnik traži da car

na megdan izađe kraljevom zatočniku, ili neće glavu izneti, a kamoli odvesti

devojku. U svatovima se niko ne nađe da umesto cara na megdan izađe, pa se

Dušan seti svojih sestrića koji bi mu sad pomogli. Tad na scenu stupa Miloš:
"Je l' slobodno, care gospodine, da ja idem na mejdan u polje?"
Veli njemu srpski car Stjepane:
Jest slobodno, mlađano Bugarče...Rality Ascent - Dragan Glavasic

www.glavasic.com

Probudi se!
6346